Poradnia Rehabilitacyjna - Wrocławska 19

Kontakt telefoniczny: 22-250-82-42
adres e-mail: fizjoterapia(at)zozbemowo.pl
PORADNIA REHABILITACYJNA
  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
lek. Barbara Onopiuk ------------- 8:00-13:00 ------------- ------------- 15:00-19:30
lek. Galia Jędraszczyk ------------- ------------- ------------- 8:00-13:00 -------------
lek. Ewa Hryciów ------------- ------------- 8:00-14:00 ------------- 9:00-15:00

 

ODDZIAŁ DZIENNY

  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
lek. Anna Lach-Gruba ------------- 15:00-19:00 15:00-19:00 15:00-19:00 -------------
lek. Ewa Makarewicz 8:00-14:00 15:30-17:30 ------------- ------------- -------------
lek. Dariusz Białoszewski ------------- 15:30-17:30 ------------- ------------- -------------
psycholog Lidia Bronikowska-Weyna ------------- 13:00-17:00 08:00-15:00
(co 2 tygodnie)
------------- -------------

 

 

 

 

SALUS AEGROTI SUPREMA LEX ESTO

„zdrowie chorego najwyższym prawem”

 

NASI FIZJOTERAPEUCI:
Kierownik Poradni Rehabilitacyjnej – mgr Hanna Sipko
 
Poradnia Ambulatoryjna:
mgr Katarzyna Ganiszewska vel Ganysz
mgr Joanna Wawdejuk
st. tech. Ewa Zborowska
mgr Małgorzata Gąstał
st. tech. Lidia Grabarska
st. tech. Barbara Majkrzak – Michałowska
st. tech. Jolanta Popławska
mgr Dobosz Karolina

Oddział Dzienny:
mgr Hanna Sipko
mgr Monika Wasilewska
st. tech. Bogdan Koktysz
mgr Grzegorz Kulasza
mgr Justyna Korzonkowska
mgr Marcin Stasiak

Masażyści:
Przemysław Adamski

Rehabilitacja Domowa:
mgr Anna Młodzik
mgr Radosław Gąstał

Rejestracja:
Małgorzata Ekiert
Iwona Tomkiewicz
 

Fizykoterapia jest działem lecznictwa w którym wykorzystuje się występujące w przyrodzie naturalne czynniki fizyczne oraz te wytworzone sztucznie przez różnego rodzaju urządzenia. Jej celem jest zmniejszenie dolegliwości bólowych, zmniejszenie odczynu zapalnego, zmniejszenie wzmożonego napięcia mięśni.

 

 • galwanizacja
 • jonoforeza
 • elektrostymulacja
 • prądy diadynamiczne
 • prądy interferencyjne
 • TENS
 • Magnetronik
 • Terapuls
 • DKF
 • laser
 • ultradźwięki

Kinezyterapia jest podstawą rehabilitacji leczniczej i obejmuje całość zagadnień związanych z leczeniem ruchem. Ruch jako środek leczniczy oddziałuje na wszystkie narządy naszego organizmu. Zadaniem kinezyterapii jest przywrócenie pacjentowi maksymalnej sprawności fizycznej.

 • ćwiczenia ogólnokondycyjne
 • ćwiczenia bierne
 • ćwiczenia czynno-bierne i wspomagane
 • ćwiczenia w odciążeniu
 • ćwiczenia indywidualne
 • wyciągi

Masaż suchy

 • relaksacyjny

   

 • leczniczy

   

 • całkowity
 • częściowy
 • limfatyczny
 • mięśni twarzy

Hydroterapia inaczej wodolecznictwo, metoda leczenia bodźcowego polegająca na zewnętrznym stosowaniu wody. Podstawę leczniczego działania stanowi odpowiednia temperatura lub ciśnienie wody użytej odpowiednio do danej terapii. Wpływa ona korzystnie na układ krążenia, układ nerwowy oraz wiele innych narządów organizmu.

 

 • masaż podwodny
 • masaż hydro-powietrzny
 • masaż relaksacyjno–leczniczy
 • masaż perełkowy
 • kąpiele wirowe kończyn
 • natrysk biczowy

 

 

 

Krioterapia polega na zastosowaniu na powierzchnię ciała temperatury kriogenicznej, poniżej 100oC, w czasie od 2 do 3 min, celem wywołania i wykorzystania fizjologicznych reakcji ustroju na zimno.

 • miejscowa (azot)
 • ogólnoustrojowa

 

Kinesiotaping jest nową metodą terapeutyczną polegającą na oklejaniu wybranych fragmentów ciała plastrem o specjalnej strukturze, który rozciąga się jedynie na długość, nie zawiera leków ani latexu, jest odporny na działanie wody umożliwia przepływ powietrza. Działanie kinesiotapingu polega na zmniejszeniu bólu mięśni i stawów, usuwaniu obrzęków limfatycznych, wspomaganiu pracy mięśni oraz korygowaniu niewłaściwej pozycji stawu.

 

Metody manualne:
 • PNF
 • terapia manualna metodą Kaltenborna
 • NDT-Bobath

 

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach oddziału dziennego- kompleksowa rehabilitacja pacjentów, których stan kliniczny nie pozwala na rehabilitacje w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego. Rehabilitacja prowadzona jest w oparciu o indywidualny program uwzględniający specyfikę stanu pacjenta, przygotowany przez specjalistę rehabilitacji medycznej.

 

Rehabilitacja w warunkach domowych – udzielanie świadczeń w miejscu zamieszkania/ przebywania pacjenta, zawierających fizjoterapię i edukację zdrowotną pacjenta i jego rodziny. Rehabilitacją w warunkach domowych powinny być objęte osoby rokujące poprawę (lokomocja, samoobsługa), które ze względu na brak możliwości samodzielnego przemieszczania się nie mogą dotrzeć do placówek udzielających świadczeń w warunkach ambulatoryjnych, a wymagają rehabilitacji/ fizjoterapii.

 1. Ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) - poprzez okres 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;
 2. Ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układami nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowej skali oceny stopnia inwalidztwa, zwanej dalej "skala oparta na skali Rankina"; warunku otrzymania 5. stopnia skali opartej na skali Rankina nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18 roku życia.
 3. Uszkodzenia rdzenia kręgowego - przez okres do 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;
 4. Chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, choroba Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
 5. Chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezoplastyki stawu przez okres 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
 6. Urazami kończyn dolnych - przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu;
 7. Osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

 

Czumy 1 Powstańców Śląskich 19
Wrocławska 19 1 Sierpnia 36a
Szybowcowa 4 Janiszowska 15
Cegielniana 8 Coopera 5
Narodowy Fundusz Zdrowia UM Warszawa
Biuletyn Informacji Publicznej Zaloguj się do poczty