Podstawowa Opieka Zdrowotna dla Dzieci - Czumy 1

  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek

lek. med.
Wanda Sadowska

13:00-19:00

7:30-8:00

11:00-13:30

7:30-13:30

13:00-16:00

7:30-8:00

11:00-13:30

lek. med.
Katarzyna Wojtyniak

------------

16:00-19:00

------------

16:00-19:00

------------

lek. med. Grzegorz Zaborowski

13:00-14:00

8:00-14:00

16:00-19:00

8:00-14:00

13:00-19:00

lek. med. 

Bożena Sobańska-Maksym

8:00-14:00

13:00-14:00

13:00-14:00

8:00-14:00

13:00-19:00

lek. med. Magdalena Procner-Czaplińska

------------

------------

16:00-19:00

9:00-12:00

------------

lek. med. Joanna Sendela

13:00-19:00

8:00-14:00

12:00-18:00

8:00-14:00

10:00-13:00

lek. med. Edgar Mata

08:00-11:00

13:00-16:00

11:00-14:00

13:00-16:00

08:00-11:00

 
lek. med. Wanda Sadowska 17.07-08.09.2017 nieobecna

lek. med. Grzegorz Zaborowski 7.08-1.09.17 nieobecny

Punkt szczepień dzieciCzumy 1

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
8:00-13:00 8:00-13:00 12:00-18:30 13:00-18:30 8:00-13:00

 

Czumy 1 Powstańców Śląskich 19
Wrocławska 19 1 Sierpnia 36a
Szybowcowa 4 Janiszowska 15
Cegielniana 8 Biuletyn Informacji Publicznej
Narodowy Fundusz Zdrowia UM Warszawa
Zaloguj się do poczty