Normy ISO

ISO Środowiskowe PN-EN ISO 14001:2004


Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy w ramach doskonalenia swojej działalności uznając, że środowisko jest naturalnym otoczeniem człowieka, którego zdrowie i życie jest chronione przez działania SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy, postanowiło wdrożyć System Zarządzania Środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001:2004.

W wyniku wdrożonej polityki środowiskowej SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy zrealizował następujące działania środowiskowe:

  1. Zainstalowanie solarów w przychodniach przy ul. Wrocławskiej 19 i ul. Powstańców Śląskich 19 – co pozwoli na zmniejszenie poboru energii cieplnej z publicznej sieci SPEC.
  2. Sterowanie i racjonalizacja zużycia energii cieplnej poprzez zainstalowanie termostatów na grzejnikach.
  3. Wdrożenie systemu informatycznego obiegu dokumentów medycznych pozwoliło na zmniejszenie zużycia papieru.


SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy określiło swoją Politykę Środowiskową, z którą można zapoznać się TUTAJ pdficon_large (pdf).

ISO 9001:2008

System Zarządzania Jakością został opracowany w oparciu o wymagania normy ISO 9001:2008, obowiązujące przepisy i akty prawne, wdrożony i utrzymywany w SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy.

SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy określiło swoją Politykę Jakości, z którą można zapoznać się TUTAJ pdficon_large (pdf).

 

ISO 27001:2007


System zarządzania bezpieczeństwem informacji
został opracowany w oparciu o normę ISO 27001:2007, obowiązujące akty prawne oraz "dobre praktyki". System został wdrożony i utrzymywany w SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy.

SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy określiło swoją Politykę Bezpieczeństwa Informacji w tzw. deklaracji PBI którą można pobrać TUTAJ  pdficon_large

 

Czumy 1 Powstańców Śląskich 19
Wrocławska 19 1 Sierpnia 36a
Szybowcowa 4 Janiszowska 15
Cegielniana 8 Coopera 5
Narodowy Fundusz Zdrowia UM Warszawa
Biuletyn Informacji Publicznej Zaloguj się do poczty