Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i

Współuzależnienia

ul. Coopera 5, 01-315 Warszawa

tel. 22 163 70 46

adres e-mail: poradnia.u (at) zozbemowo.pl

 

czynna w godzinach poniedziałek - piątek 8.00 - 20.00

 

Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia powstała 1 lipca 2001 roku.

W poradni nie obowiązuje rejonizacja, przyjmowani są pacjenci z całej Warszawy oraz gmin

ościennych.

Zapisy do poradni odbywają się telefonicznie pod numerem 22 163 70 46 lub osobiście.

W placówce realizowany jest program finansowany przez NFZ i m.st. Warszawa

 

W poradni prowadzimy programy terapeutyczne skierowane do:

  • osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin
  • DDA
  • osób doświadczających przemocy w rodzinie

 

Prowadzimy terapię indywidualną i grupową. Podczas pierwszych spotkań diagnostycznych

ustalany jest indywidualny program terapeutyczny. Porady diagnostyczne prowadzone są przez specjalistę terapii uzależnień i lekarza psychiatrę.

 

Program dla osób uzależnionych przebiega w trzech etapach, trwa około 2lat.

 

1. grupa motywacyjno-edukacyjna

Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu. Termin rozpoczęcia ustala terapeuta z Pacjentem

 

2. grupa intensywnej terapii

Zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu. Do grupy kwalifikuje terapeuta prowadzący

 

3. grupa pogłębionej terapii

Zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu. Do grupy kwalifikuje terapeuta prowadzący

 

Program dla osób współuzależnionych przebiega w 2 etapach:

 

1. grupa wstępna

Zajęcia odbywają się l x w tygodniu. Termin rozpoczęcia spotkań grupowych ustala terapeuta z Pacjentem.

 

2. grupa pracy pogłębionej

Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu.

 

Program dla osób Dorosłych Dzieci Alkoholików

Poradnia oferuje terapie indywidualną i grupową. O kwalifikacji do grupy decyduje terapeuta

prowadzący.

 

 

Czumy 1 Powstańców Śląskich 19
Wrocławska 19 1 Sierpnia 36a
Szybowcowa 4 Janiszowska 15
Cegielniana 8 Coopera 5
Narodowy Fundusz Zdrowia UM Warszawa
Biuletyn Informacji Publicznej Zaloguj się do poczty