Przychodnia ul.Cegielniana 8

Rejestracja Ogólna 22 863-74-83
22 863-74-84
Rejestracja Poradni Dziecięcej 22 863-87-65
22 113-90-54
Rejestracja Pracowni RTG 22 113-90-52 
Poradnie Specjalistyczne:
- Dermatologiczna
- Kardiologiczna
- Okulistyczna
- Onkologiczna
- Rehabilitacyjna
- Reumatologiczna
- Pracownia USG
22 863-91-42
22 371-64-71
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza 22 863-91-50
Poradnia Stomatologiczna 22 863-91-38
Poradnia Fizjoterapii 22 225-27-53
Poradnia Zdrowia Psychicznego 22 297-03-50
Poradnia Terapii Uzależnienia
i Współuzależnienia od Alkoholu
538 239 483
Nocna Pomoc Lekarska 22 113-90-50
Sekretariat 22 863-72-22

 

Czumy 1 Powstańców Śląskich 19
Wrocławska 19 1 Sierpnia 36a
Szybowcowa 4 Janiszowska 15
Cegielniana 8 Coopera 5
Narodowy Fundusz Zdrowia UM Warszawa
Biuletyn Informacji Publicznej Zaloguj się do poczty