Administracja

Administracja (centrala) 22-638-23-33
Fax 22-836-24-89
22-868-56-24
Sekcja Marketingu i Promocji Zdrowia wew.282
Sekcja Modernizacji i Remontów wew.201
Sekcja Płac wew.210
Sekcja Rozliczeń  Umów wew.211
Sekcja Zamówień Publicznych wew.202
Sekcja Zatrudnienia i Płac wew.226
Główny Księgowy wew.208
Inspektor ds. BHP wew.220
Pełnomocnik Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Informacji oraz Kierownik Sekcji Informatyki wew.103
Sekretariat Dyrektora 22-638-90-55
Sekretariat Z-cy Dyrektora 22-877-36-90

 

Czumy 1 Powstańców Śląskich 19
Wrocławska 19 1 Sierpnia 36a
Szybowcowa 4 Janiszowska 15
Cegielniana 8 Biuletyn Informacji Publicznej
Narodowy Fundusz Zdrowia UM Warszawa
Zaloguj się do poczty