Profilaktyka Raka Szyjki Macicy

Serdecznie zapraszamy do naszych Poradni Ginekologiczno-Położniczych kobiety w wieku 25 – 59 lat (decyduje rok urodzenia) na badania cytologiczne.

ul. Powstańców Śląskich 19, tel. 22 665 37 07
ul. Wrocławskiej 19, tel. 22 638 23 33
ul. Czumy 1, tel. 22 665 40 50
ul. 1 Sierpnia 36a, tel. 22 846 86 74
ul. Cegielniana 8, tel. 22 863 91 50

Warunkiem uczestnictwa w programie jest brak wykonanych badań cytologicznych w ciągu ostatnich 3 lat.
Rejestracji można dokonać osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich u pielęgniarki położnej.

 

Czumy 1 Powstańców Śląskich 19
Wrocławska 19 1 Sierpnia 36a
Szybowcowa 4 Janiszowska 15
Cegielniana 8 Coopera 5
Narodowy Fundusz Zdrowia UM Warszawa
Biuletyn Informacji Publicznej Zaloguj się do poczty