Profilaktyka Raka Szyjki Macicy

Serdecznie zapraszamy do naszych Poradni Ginekologiczno-Położniczych kobiety w wieku 25 – 59 lat (decyduje rok urodzenia) na badania cytologiczne.

ul. Powstańców Śląskich 19, tel. 22 665 37 07  lub 22 664-44-00 wew. 19
ul. Wrocławskiej 19, tel. 22 638 23 33 wew. 222 lub 22 250-82-41
ul. Czumy 1, tel. 22 665 40 50 wew. 33 lub 22 250-82-46
ul. 1 Sierpnia 36a, tel. 22 846 86 74
ul. Cegielniana 8, tel. 22 863 91 50

Warunkiem uczestnictwa w programie jest brak wykonanych badań cytologicznych w ciągu ostatnich 3 lat.
Rejestracji można dokonać osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich u pielęgniarki położnej.

 

Czumy 1 Powstańców Śląskich 19
Wrocławska 19 1 Sierpnia 36a
Szybowcowa 4 Janiszowska 15
Cegielniana 8 Coopera 5
Narodowy Fundusz Zdrowia UM Warszawa
Biuletyn Informacji Publicznej Zaloguj się do poczty