Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy

Program realizowany w szkołach podstawowych na terenie dzielnicy Bemowo i Włochy

 

Działania realizowane w ramach programu:

  • uzyskanie zgody rodzica/opiekuna prawnego dziecka na udział ucznia w programie,
  • przeprowadzenie wstępnego badania diagnostycznego,
  • zakwalifikowanie dziecka do grupy szczególnego ryzyka,
  • poinformowanie rodzica/opiekuna prawnego o stanie zdrowia i potrzebach zdrowotnych z zakresu profilaktyki jamy ustnej,
  • przeprowadzenie 5 sesji nadzorowanego szczotkowania zębów z uwzględnieniem zębów trzonowych u uczniów.

Badania wykonywane są w placówce oświatowej przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania oraz lekarza stomatologa. Po badaniu rodzic/opiekun prawny dziecka będzie poinformowany o jego wyniku. Jeśli u dziecka zdiagnozowana zostanie choroba próchnicowa, otrzyma informacje o możliwości leczenia  zębów u lekarza specjalisty.

 

Czumy 1 Powstańców Śląskich 19
Wrocławska 19 1 Sierpnia 36a
Szybowcowa 4 Janiszowska 15
Cegielniana 8 Coopera 5
Narodowy Fundusz Zdrowia UM Warszawa
Biuletyn Informacji Publicznej Zaloguj się do poczty