Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy

Program realizowany w szkołach podstawowych na terenie dzielnicy Bemowo i Włochy

 

Działania prowadzone w  ramach programu:

  • uzyskanie zgody rodzica/opiekuna prawnego dziecka na udział w programie,
  • badanie ostrości wzroku do dali i bliży,
  • badanie widzenia barw,
  • ocena widzenia stereoskopowego(za pomocą tzw. „testu muchy”, który umożliwia szybką ocenę głębokości percepcji),
  • wykonanie badania ustawienia gałek ocznych (kąt zeza),
  • ocena punktu bliży konwergencji (polega na zbliżaniu obiektu (np. palca) do okolic czubka nosa),
  • wydanie rodzicowi/opiekunowi prawnemu dziecka zaświadczenia dokumentującego udział w programie zawierającego informacje na temat wykrytej wady wzroku i proponowanego dalszego postępowania diagnostyczno-leczniczego.

Badania wykonywane są w placówce oświatowej przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania oraz lekarza okulistę. Po badaniu rodzic/opiekun prawny dziecka będzie  poinformowany o jego wyniku. Jeśli u dziecka zdiagnozowana zostanie wada wzroku, otrzyma informacje o możliwości dalszej diagnostyki/leczenia  u lekarza specjalisty-okulisty.

 

Czumy 1 Powstańców Śląskich 19
Wrocławska 19 1 Sierpnia 36a
Szybowcowa 4 Janiszowska 15
Cegielniana 8 Coopera 5
Narodowy Fundusz Zdrowia UM Warszawa
Biuletyn Informacji Publicznej Zaloguj się do poczty