Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy

Program realizowany w szkołach podstawowych na terenie dzielnicy Bemowo i Włochy

 

Działania realizowane w ramach programu:

  • uzyskanie zgody rodzica/opiekuna prawnego dziecka na udział w programie,
  • przeprowadzenie badania ortopedycznego,
  • przekazanie rodzicom/opiekunom prawnym dziecka zaleceń dotyczących dalszego postępowania w przypadku wykrycia  wady postawy,
  • ustalenie indywidualnego planu ćwiczeń korekcyjnych,
  • objęcie kwalifikowaną opieką medyczną uczniów ze stwierdzonymi wadami postawy.

Badania wykonywane są w placówce oświatowej przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, lekarzy ortopedów oraz magistrów rehabilitacji lub fizjoterapii. Po badaniu rodzic/opiekun prawny dziecka będzie poinformowany o jego wyniku. Jeśli u dziecka, zdiagnozowana zostanie wada postawy, otrzyma informacje o konieczności dalszego postępowania diagnostycznego.

 

Czumy 1 Powstańców Śląskich 19
Wrocławska 19 1 Sierpnia 36a
Szybowcowa 4 Janiszowska 15
Cegielniana 8 Coopera 5
Narodowy Fundusz Zdrowia UM Warszawa
Biuletyn Informacji Publicznej Zaloguj się do poczty