„Szkoła Rodzenia”

Zapraszamy panie od drugiego i trzeciego trymestru ciąży na bezpłatne zajęcia praktyczne i teoretyczne w ramach programu edukacji przedporodowej SZKOŁA RODZENIA

 

Do uczestnictwa kobiety w ciąży w programie uprawnia jeden z poniższych dokumentów:
 

  • zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały na terenie m. st. Warszawy
  • zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy na terenie m. st. Warszawy
  • zaświadczenie o pobycie w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży lub w innej placówce opiekuńczej na terenie m. st. Warszawy lub takiej,z którą m. st. Warszawa podpisało właściwą umowę
  • oświadczenie, że ciężarna rozlicza podatek dochodowych od osób fizycznych we właściwym organie podatkowym na terenie m.st. Warszawy 

Warunkiem udziału w "Szkole Rodzenia" jest uzyskanie zaświadczenia od lekarza ginekologa – położnika o braku przeciwwskazań do zajęć.
Zapraszamy przyszłe mamy do "Szkoły Rodzenia" w naszych przychodniach:

ul. Powstańców Śląskich 19 (tel. 22 664-84-04 / 795 416 481)

ul. Cegielnianej 8 (tel : 513-938-494)

Harmonogram kursu do pobrania TUTAJ

 

Program finansowany ze środków m.st. Warszawy

 

Czumy 1 Powstańców Śląskich 19
Wrocławska 19 1 Sierpnia 36a
Szybowcowa 4 Janiszowska 15
Cegielniana 8 Coopera 5
Narodowy Fundusz Zdrowia UM Warszawa
Biuletyn Informacji Publicznej Zaloguj się do poczty