Środowisko Informatyczne dla e-usług i elektronicznego obiegu dokumentów w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy

 

   

Projekt zakłada rozbudowę systemu informatycznego w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa Bemowo-Włochy o pakiet e-usług adresowanych do pacjentów oraz system elektronicznego obiegu dokumentów, który usprawni
działanie i efektywność placówek Wnioskodawcy.

W ramach projektu przewiduje się uruchomienie portalu wraz z systemem e-rejestracji i e-usług, wprowadzenie elektronicznego systemu dokumentacji medycznej oraz elektronicznego obiegu dokumentów, a także utworzenie własnego centrum certyfikacji PKI. Cały system stanowić będzie układ zintegrowanych ze sobą portali internetowych i aplikacji usługowych umożliwiających realizację nowych usług elektronicznych on-line oraz obsługujących w całości procesy medyczne i administracyjne.

Na projekt składają się następujące zadania:

  • Zadanie 1 Rozbudowa systemu informatycznego
  • Zadanie 2 Eusługi (e-rejestracja, e-wizyta kontrolna, e-teleradiologia, e-kolejkowanie, e-diagnostyka, e-profilaktyka, samoobsługowe terminale klienckie)
  • Zadanie 3 E-archiwum
  • Zadanie 4 Centrum Certyfikacji
  • Zadanie 5 Wprowadzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

Projekt będzie realizowany w 7 placówkach wchodzących w skład Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy (przychodnie rejonowo-specjalistycznych położone w dzielnicy Warszawy Bemowo i Włochy)
Projekt adresowany jest do mieszkańców województwa mazowieckiego, w tym w szczególności:

  • -do mieszkańców Warszawy w dzielnicach Włochy i Bemowo, których liczba zgodnie z danymi GUS wg stanu na dzień 31.12.2014 r. wynosiła łącznie 157 997.

Biorąc jednak pod uwagę fakt, że pacjenci korzystający z usług SZPZLO zamieszkują w różnych rejonach Warszawy, gminach ościennych, a nawet gminach zlokalizowanych w różnych częściach województwa mazowieckiego rzeczywista liczba adresatów projektu jest dużo większa i trudna do oszacowania. Na dzień dzisiejszy z usług wszystkich placówek Wnioskodawcy korzysta ok. 100 000 pacjentów.

   

 

Czumy 1 Powstańców Śląskich 19
Wrocławska 19 1 Sierpnia 36a
Szybowcowa 4 Janiszowska 15
Cegielniana 8 Coopera 5
Narodowy Fundusz Zdrowia UM Warszawa
Biuletyn Informacji Publicznej Zaloguj się do poczty