Grypa 65+

Program szczepień przeciwko grypie "Grypa 65+" dla pacjentów od 65 r.ż.

Realizacja programu od 3 września 2018 do 5 grudnia 2018.

 

Program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Warszawy od 65 roku życia realizują przychodnie:

 

  • ul. Wrocławska 19,
  • ul. Czumy 1,
  • ul. Powstańców Śląskich 19,
  • ul. Coopera 5,
  • ul. Cegielniana 8,
  • ul. Janiszowska 15,
  • ul. 1 Sierpnia 36a,
  • ul. Szybowcowa 4.

 Program finansowany ze środków m.st. Warszawy.

 Serdecznie zapraszamy.

 

Aktywny Senior!

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Warszawy powyżej 65 roku życia
do uczestnictwa w programie zdrowotnym finansowanym przez m.st. Warszawę.

W ramach programu zapewnione będą usprawniające ćwiczenia fizyczne
oraz edukacja nt. zagrożeń wynikających z niskiej aktywność fizycznej,
w tym związanych z chorobami układu kostno-stawowego oraz zachowań
prozdrowotnych.

Realizacja programu od września do grudnia 2018 r. w przychodniach
przy ul. Powstańców Śląskich 19 (Bemowo) oraz ul. 1 Sierpnia 36A
(Włochy).

Informacje i zapisy
22 664 84 04 (Bemowo)
22 224 15 07 (Włochy)
lub 696 440 631

Poradnia Geriatryczna

Informujemy, że od 2 lipca 2018 r. w przychodni przy ul. Wrocławskiej 19
rozpoczyna działalność poradnia geriatryczna w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Poradnia zajmuje się kompleksową opieką nad osobami starszymi oraz leczeniem chorób przewlekłych występujących w wieku podeszłym.

Harmonogram udzielanych świadczeń dostępny TUTAJ.

Zapisy i informacje pod nr tel. 22 837 74 25.

Do poradni wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty.

Poradnia Chorób Metabolicznych

Informujemy, że od 2 lipca 2018 r. w przychodni
przy ul. gen. M.C. Coopera 5 uruchomiona została
Poradnia chorób metabolicznych.

Poradnia działa w ramach kontraktu z NFZ.

Harmonogram udzielanych świadczeń dostępny TUTAJ.

Zapisy i informacje pod nr 22 163 70 45.

w poradni udzielne są również odpłatne świadczenia
w zakresie endokrynologii.
Harmonogram świadczeń dostępny TUTAJ
Zapisy pod nr tel. 22 163 70 45. 

Badania USG dla dzieci

Informujemy, że od 6 czerwca 2018 r. w przychodni przy ul. gen. M.C. Coopera 5 w Pracowni USG wykonywane będą również badania USG dla dzieci. Harmonogram udzielanych świadczeń dostępny tutaj. Zapisy i informacje pod nr tel. 22-163-70-50.

 

Czumy 1 Powstańców Śląskich 19
Wrocławska 19 1 Sierpnia 36a
Szybowcowa 4 Janiszowska 15
Cegielniana 8 Coopera 5
Narodowy Fundusz Zdrowia UM Warszawa
Biuletyn Informacji Publicznej Zaloguj się do poczty