Aktywny Senior!

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Warszawy powyżej 65 roku życia
do uczestnictwa w programie zdrowotnym finansowanym przez m.st. Warszawę.

W ramach programu zapewnione będą usprawniające ćwiczenia fizyczne
oraz edukacja nt. zagrożeń wynikających z niskiej aktywność fizycznej,
w tym związanych z chorobami układu kostno-stawowego oraz zachowań
prozdrowotnych.

Realizacja programu od września do grudnia 2018 r. w przychodniach
przy ul. Powstańców Śląskich 19 (Bemowo) oraz ul. 1 Sierpnia 36A
(Włochy).

Informacje i zapisy
22 664 84 04 (Bemowo)
22 224 15 07 (Włochy)
lub 696 440 631

 

Czumy 1 Powstańców Śląskich 19
Wrocławska 19 1 Sierpnia 36a
Szybowcowa 4 Janiszowska 15
Cegielniana 8 Coopera 5
Narodowy Fundusz Zdrowia UM Warszawa
Biuletyn Informacji Publicznej Zaloguj się do poczty