Zmiana lokalizacji poradni

Szanowni Pacjenci,

SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy informuje, że z dniem 1 marca 2018 roku z przychodni przy ul. Wrocławskiej 19 do przychodni przy ul. Coopera 5 zostaje przeniesiona: 
* Poradnia chirurgii onkologicznej 
* Poradnia zdrowia psychicznego oraz zespół leczenia środowiskowego psychiatrycznego

natomiast z przychodni przy ul. Czumy 1  do przychodni przy ul. Coopera 5 zostaje przeniesiona
*Poradnia terapii uzależnienia
od alkoholu i współuzależnienia.

 
Zmiany dotyczą tylko miejsca udzielania świadczeń medycznych. Terminy i personel medyczny pozostają bez zmian.

 

Czumy 1 Powstańców Śląskich 19
Wrocławska 19 1 Sierpnia 36a
Szybowcowa 4 Janiszowska 15
Cegielniana 8 Coopera 5
Narodowy Fundusz Zdrowia UM Warszawa
Biuletyn Informacji Publicznej Zaloguj się do poczty